เกี่ยวกับเรา (About Us)

สถาบันนิวเคมบริดจ์ คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นหลักสูตรการเรียนที่เป็นธรรมชาติและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยบุคคลากร ที่เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง
ด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีสื่อการเรียนรู้และบริการเสริมที่ครบครัน จึงทำให้เรามีนักเรียนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาเรียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องกว่า 20,000 คน ได้รับรางวัลประกันคุณภาพยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการถึง 4 ปีซ้อน

ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันนิวเคมบริดจ์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยเนื้อหาแต่ละส่วนสร้างความเพลิดเพลิน เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เรายังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาภายในชีวิตประจำวัน ตามหลักการสอนแบบ Learner Autonomy ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และนำไปหาความรู้ได้เองหลังจากจบคอร์สเรียนไปแล้ว

สถาบันนิวเคมบริดจ์ สถาบันสอนภาษามาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศและเมืองที่นักศึกษาต้องการไปเรียนได้ตรงเป้าหมาย รวมถึงหลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประจำและไปกลับ โรงเรียนภาษา มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 100 แห่ง ทำให้นักศึกษามั่นใจได้กับคุณภาพที่ได้รับแน่นอน


กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

สถาบันนิวเคมบริดจ์ ก่อตั้งขึ้นไม่ได้ต้องการแสวงหาผลกำไรสูงสุด แต่ต้องการสร้างมาตรฐานการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ดีให้กับคนไทย เรายังตอบแทนสังคมในหลายๆ ด้านจากผลกำไรที่ได้รับ ซึ่งกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของสถาบันฯ ที่ผ่านมานั้นมีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การบริจาคเงินเพื่อการกุศล นอกจากนี้ สถาบันนิวเคมบริดจ์ ยังได้เข้าร่วมโครงการ “กำลังใจ” ในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ต้องขังหญิง ที่เรือนจำธนบุรี เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สำหรับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14