หลักสูตร Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษติดต่องานกับลูกค้า เน้นการฟังและพูดเป็นหลัก ทั้งยังครอบคลุมในเรื่อง อ่าน เขียน ด้วย แต่ละส่วนจะแบ่งรายละเอียดออกไปซึ่งสำคัญมากในการติดต่อเชิงธุรกิจ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้การทำงานของคุณขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการประชุม, การติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร, การเขียน E-mail, การทำ Presentation เป็นต้น

ตัวอย่างหัวข้อและหลักสูตร Business English
การสนทนาเชิงธุรกิจ
ทักษะการเขียนอีเมล์
ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะด้านการพรีเซ็นเทชั่น
ทักษะการสนทนาในที่ประชุม
ทักษะการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการเข้าสังคม
ทักษะการขายและทำการตลาด
และอื่นๆ


ตำแหน่งไหนก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษจากสถาบันนิวเคมบริดจ์ได้สบาย มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่ได้รับการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปีซ้อน พร้อมอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากว่า 10 ปี หลักสูตรและหัวข้อที่เรียนมักจะมีอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล์ (E-mail), เขียนจดหมาย (Letter), เขียนรายงาน (Report), รายการสินค้า (Stock), การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ (Telephone), การพรีเซ็นเทชั่นเกี่ยวกับสินค้าของเราได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้สื่อโซลเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ


Name

Phone:

Line ID

logo

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14