หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ General English

หลักสูตร General English หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษ “เก่งพูดและเก่งไวยากรณ์” เหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน

หลักสูตรดังกล่าวมุ่งพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นทักษะการพูดและหลักไวยากรณ์ เสริมความรู้ด้วยคำศัพท์ต่างๆมากมาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์เจ้าของภาษา


หมายเหตุ : ในการเริ่มเรียนคอร์สนี้จะต้องมีการทดสอบ Placement Test ก่อนเรียน เพื่อวัดระดับพื้นฐานภาษา


Name

Phone:

Line ID

logo

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14