หลักสูตร POGS (Preparation for Overseas and Graduate Studies)

หลักสูตร POGS นี้เหมาะกับการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาในต่างประเทศ หรือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรอินเตอร์
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ในการปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนแบบตะวันตกได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด ในหลักสูตรมีหัวข้อให้เรียนหลายอย่างด้วยกัน
เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้ การเขียนไวยากรณ์ ลักษณะและแนวทางความคิด การเขียนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น จะเน้นไปในหลายด้านพร้อมกัน ทั้งการคิดเชิงวิเคราะห์
การวิจัย รวบรวมข้อมูล ประมวลผล การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพรีเซนต์งาน การเรียนรู้ในห้องเรียน


ปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ที่เข้ามาสอบถามกับศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของสถาบันนิวเคมบริดจ์ NC World Education Links ซึ่งภายในหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด 50 ชั่วโมง มาพร้อมเนื้อหา แบบฝึกหัด ที่ทันสมัย สอนสดทุกคลาสโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ที่เข้าถึงคนไทยได้เป็นอย่างดี สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผ่านศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links รับส่วนลด 50%* สำหรับคอร์ส POGS จาก 22,900 บาท เหลือเพียง 11,450 บาทName

Phone:

Line ID

logo

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14