Don’t judge a book by its cover

สำนวนที่ไม่คุ้นหูสักเท่าไรแต่ถ้าแปลเป็นไทยละก็ร้องอ๋อกันเลยละ สำนวนนี้แปลว่า อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปก ซึ่งคล้ายสำนวนไทยที่ว่า อย่าตัดสินคนจากรูปร่างภายนอก การจะมองใคร ตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างไร พยายามเรียนรู้เข้าใจ ก่อนที่จะด่วนสรุปไปว่าคนๆ แย่ หรือดูไม่ดีในสายตาคุณไปก่อนจะรู้จักคนๆ นั้นดีพอนั่นเอง • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14