การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด Learning is a lifelong journey.

คนเราอย่าเลือกที่จะหยุดเรียนรู้ เพราะการใช้ชีวิตทุกวันต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาเสมอ แม้แต่การเรียน IELTS หรือ แม้แต่ทำงานแล้วก็ยังต้องค้นหาความรู้รอบตัวเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ตัวเองล้าหลัง อย่างไรก็ดีการเรียนรู้จะมีขั้นลำดับของมันอยู่ มาดูบทความเกี่ยวกับการเรียนรู้ในชีวิตกันเถอะ

 • คนส่วนใหญ่อยากจะรีบเรียนให้จบเพราะคิดว่าจะได้ไม่ต้องเรียนอีกต่อไปแล้ว
  • Most people want to finish school quickly as they think that will be the end of their learning.
 • แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้ไม่ได้จบลงเมื่อเราเรียนจบ
  • As the matter of fact, learning has not ended when we finished school.
 • สำหรับผมแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเส้นทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผม
  • For me it marked the new beginning of my lifelong learning journey.
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนภาษาอังกฤษ แค่เรียนในห้องเรียนไม่มีทางจะพอเพียงได้
  • Especially learning English, it is not sufficient to just learn it in the classroom.
 • อย่าให้วันที่คุณจบการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของเรียนรู้
  • Don't let the last day of your school be your last day of learning.
 • ขอให้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดของคุณ
  • Let's make it the beginning of your lifelong learning.


 • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14