Time

ทุกครั้งที่เราตื่นมักจะมองหาเวลาเป็นสิ่งแรกไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน จะทำอะไรก็ตาม “เวลาเดินช้าเมื่อคุณรอคอย Time is slow when you wait.” แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า “เวลาเดินเร็วตอนนั้นคุณสายแล้ว Time is fast when you are late” และที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ “ความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ Time is short when you are happy.”  • Contact Info

    02 613 1177

    info@newcambridge.com

    Line ID : @YIB0323J

    Working time

    Mon-Fri 09.00 - 19.00
    Sat-Sun 09.00 - 18.00

    ZEN Office

    ZEN @ Central World, Level 14