Time

ทุกครั้งที่เราตื่นมักจะมองหาเวลาเป็นสิ่งแรกไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหน จะทำอะไรก็ตาม “เวลาเดินช้าเมื่อคุณรอคอย Time is slow when you wait.” แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า “เวลาเดินเร็วตอนนั้นคุณสายแล้ว Time is fast when you are late” และที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยๆ “ความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ Time is short when you are happy.” • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14