น้ำไม่เคยท่วมหลังเป็ด และหมูไม่เคยบินได้ หมายความว่าอะไรนะ?

จะสังเกตุเห็นว่าฝรั่งเล่นสำนวนโดยเปรียบเทียบกับหมูแต่เราเปรียบเทียบกับเป็ด แต่ไม่ว่าจะเป็น เป็ดหรือ หมู ก็ได้ความหมายใก้ลเคียงกันอยู่ดี แน่นอนว่าสำนวนนี้เป็นของไทยเราอย่าง น้ำท่วมหลังเป็ด หรือของอังกฤษ เมื่อหมูบินได้ (when pigs fly) ก็ใช้กับเรื่องหรือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (used to talk about something that is highly unlikely to ever happen)

มาลองดูตัวอย่างกัน

 • A: I'll have finished my work by 7 o'clock tomorrow.
 • B: And pigs might fly!
 • A: ผมจะงานเสร็จพรุ้งนี้ตอน 7 โมงเช้า
 • B: น้ำคงท่วมหลังเป็ด (หมูคงบินได้)

When pigs fly and then he will pay for our meal, I have never seen him paying for anyone in my life.
น้ำคงท่วมหลังเป็ดแล้วเขาก็จะจ่ายค่าอาหารให้เรา ฉันไม่เคยเห็นเขาจ่าย(ค่าอาหาร)ให้ใครในชิวิตของฉัน


Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14